F3do
Lütfen Üye Olunuz...!!!

Join the forum, it's quick and easy

F3do
Lütfen Üye Olunuz...!!!
F3do
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler )

Aşağa gitmek

Sabit Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler )

Mesaj tarafından FaTaL Ptsi Ekim 27, 2008 6:44 pm

Kalıp atölyesinde kopya için kullanılan orijinallerin % 98'i filmdir.
Bu filmler lith karakterdedir, yani basılacak kısımlar simsiyah,
basılmayacak kısımlar ise tamamen şeffaftır. Bunlar, tire veya tramlı
olur. Siyah beyaz ya da renkli orijinallerden hazırlanır. Orijinal,
negatif kalıp kopyası için negatif, pozitif kalıp kopyası için ise
pozitif olmak zorundadır.
Bu orijinaller reprodüksiyon
atölyelerinde hazırlanır. Filmlerin hazırlanması, kamerada ilk çekim
şeklinde olabilir veya kontakt kopya şasesinde çoğaltma yapılarak elde
edilir. Pul, etiket ve ambalaj işlemlerinde olduğu gibi pek çok kopya
gerekiyorsa, çoğaltma (repete) makinelerinde teksir yapılır. Yazılar,
el dizgi veya sıcak dizgi ile dizilip bunlardan kâğıda baskı yapılarak
elde edildiyse, kamerada filme alınır. Foto dizgi sistemi uygulanan
matbaalarda ise, foto dizgi makinelerinden dizgi kâğıdı veya dizgi
filmi, pozitif olarak çıkar.
Tabaka ofset baskı makineleri için genellikle pozitif kalıp sistemi
uygulanmaktadır. Bu sistem için uygulanan film montajı, çalışma
kolaylığı sağlar. Pozitif rehberlerle daha kolay ayar yapılır.
Hataların tespiti daha kolaydır. Ayrıca tramlı resimlerde renklerin üst
üste oturtulması çok daha kolay olur.

Kopya orijinallerinden beklenen nitelikler : Kaliteli kopya
orijinalleri, yani tire ve tramlı filmler, ışığı tam geçiren ve hiç
geçirmeyen bölümlerden oluşmalıdır. Yarım ton filmler kalıp kopyası
için kullanılmaz. Gerek çizgi ve yazılar, gerekse tram noktaları tam
siyah olmalı ve hiç ışık geçirmemelidir. Ayrıca şeffaf olan yerlerde
her hangi bir ton bulunmamalıdır. Çizgi ve nokta kenarları keskin hatlı
veya halesiz olmalıdır. Diğer bir deyimle, tramlı bir noktanın tüm
alanı aynı yoğunlukta olmalıdır. Ancak bu şekilde hazırlanan filmin tüm
değerleri kalıba eksiksiz olarak kopya edilebilir.
Potasyum ferri siyanür çözeltisi yedirilip küçültülen noktaların merkez
ve kenarları eşit yoğunlukta olmaz. Bu durumda bunlardan kontakt yolu
ile negatif- pozitif kopya yapılmalıdır. Aksi halde kalıpta değer kaybı
olur.
Foto dizgi yolu ile elde edilen yazıların yoğunlukları, iyi bir kopya
için idealdir ve negatif - pozitif kontakt yapmaya gerek yoktur.

OFSET KALIBI : Hazırlanan montaj folyeleri (Astrolonlar) ofset kalıp
atölyesinde kalıp çekilmek üzere muhafaza edilir. Kopya edilecek olan
ofset kalıplarının birçok çeşidi vardır. Bunları sırasıyla inceleyelim:
1) Çinko Kalıplar : Kaba grenli olduğu için, ince tramlı, hassas
kopyalar için elverişli değildir. Tire işler için daha uygundur. İnce
tramlı işlerde noktalar kaba gren aralarında kalarak kırılır ve
dolayısıyla kalite kaybı olur. Çinko kalıplarla ulaşılan tiraj, modern
kalıplara oranla daha azdır. Çinko kalıplar, en eski metal kalıplardır.
Çabuk okside olurlar. Bütün bu dezavantajları yanında çinko
kalıplarının bazı iyi tarafları da vardır. Bunlarla baskı makinesinde
ayar yapılırken bir miktar uzatılabilirler. Böylece küçük ayarsızlıklar
düzeltilebilir. Ayrıca basılan kalıp yüzeyindeki resim silinip gren
yapılarak yeniden kullanılabilir.
2) Alüminyum Kalıplar : Bu kalıpların, hafif olması ve üzerlerine ince
gren yapılabilmesi, dolayısıyla hassas işlere uygun olması, çinko
kalıplara rakip olması için etken olmuştur. Alüminyum kalıplar, az
emaye ile hazırlanabildiği ve az hazne suyuna ihtiyaç gösterdiği için
de avantajlıdır. Baskıda orijinal nokta değerlerine büyük ölçüde sadık
kalırlar. Nokta büyümesine yol açmaz. Az boya ile net, keskin resim
verir. Çinko kadar olmasa da bir kaç kez silinip yeniden grenlenebilir.
3) Çok Metalli Kalıplar : Çok metalli kalıplar iki veya üç değişik
metal tabakanın birleşmiş şeklidir. Bu metal tabakaların, su ve boyaya
olan reaksiyonları birbirleri ile zıttır. Boyayı kabul etmesi gereken
yerlerde lâk yerine, bakır bulunur. Suyu tutması gereken yerler ise
çelik, krom veya krom - çelik alaşımı ile kaplıdır.
Çok metalli kalıplar yüksek tirajlı işlerin temiz ve boyaya doygun
olarak basılabilmesine imkan verirler. Dezavantajları ise, teçhizat ve
kalıp olarak pahalı olmaları, alüminyum kalıplara göre iki kat daha
fazla zamanda hazırlanmaları ve tashih imkanının çok sınırlı olmasıdır.
Bu kalıpların ayrı bir özellikleri de ancak bir defa
kullanılabilmeleri, yani kullanıldıktan sonra silinip yeniden
grenlenememeleridir.
a. Bi - Metal kalıplar : Bunlar bakır, demir karışımı veya pirinç boya
alıcı özellikte bir taşıyıcı tabaka ve onun üzerinde de bir krom
tabakasından oluşurlar. Krom tabakası suyu kabul eder, fakat boya almaz
niteliktedir. Oksidasyonu önlemek için zamklamaya gerek duyulmaz.
Örnek: Krause'nin Bio-M kalıbı .
b. Tri - Metal kalıplar : Bu kalıplarda teneke, çelik veya alüminyum
taşıyıcı tabaka üzerinde bakır tabaka bulunur Bakırın üstünde de krom
tabakası yer alır. Bu kalıpların Bi-metal kalıplarından farkı, taşıyıcı
olarak ayrı bir metal plakanın kullanılmasıdır.
Örnek: Krause Bio kalıbı, Schoemba firmasının eisentri kalıbı

GRENAJ : Çinko ve alüminyum kalıplar kopyadan önce grenlenir. Kalıplar
daha önce hiç kullanılmamış da olsalar mutlak surette grenlenmeleri
gerekir. Bunun sebebi şudur:
Grenlenen kalıbın yüzeyi matlaşır ve bu yüzeyde çok küçük çukurluklar
meydana gelir. Bu çukurluklar, hazne suyunun tutunabilmesini sağlar
Kalıp grenlenmemiş olsa, hazne suyu kalıp üzerinde kalamaz. Dolaysıyla
kalıp ton tutar.
Tri-metal kalıpları, grenlenmeye ihtiyacı yoktur. En üstteki krom
tabakasının yüzeyi zaten mattır, fakat hiçbir gren mevcut değildir. Bu
kalıbın grensiz oluşu, ona az hazne suyu ile baskı yapabilme özelliğini
kazandırır. Böylece en az tram noktaları çok keskin olarak basılabilir.
Kalite avantajının yanında baskıya dayanıklı oluşu da Trimetal
kalıplarının önemli bir özelliğidir.

Önceden baskı yapılmış bir kalıbın tutulduğu işlemler : Kalıbın
üzerindeki zamk yıkanarak çıkartılır. Baskıda kalan boya artıkları
silinir. Lak sökücü ile kalıp üzerindeki lak temizlenir. Kum dökülüp ön
silme aleti ile kalıp yüzeyi silinir. Su serpilir, kalıbın ön ve arka
yüzeyinin suyu, rakle ile sıyrılır, süngerle silinir, kurutulur.
Kontrol edilir, böylece kalıp yüzeyindeki resim tamamen silinmiş olur.

GRENAJ MAKİNESİ : Grenaj makinesi, kalıp teknesi, askı tertibatı,
elektrik motoru, bilye toplama ve muhafaza kutusundan oluşur.
Ön silme işlemi yapılmış olan veya daha önce hiç kullanılmamış olan
çinko kalıpların grenajı şu şekilde yapılır: Grenaj makinesinin
büyüklüğüne göre 1,2 veya 4 kalıp, çalkalama teknesine bağlanır. Grenaj
bilyeleri tekneye doldurulur. Bu bilyeler çinko kalıplar için 22 - 24
mm. çapında olur. Alüminyum kalıplar için ise 16 -18 mm. çapında bilye
kullanılır. Motor çalıştırılır, su ve kum dökülür. Grenaj müddeti sona
erince bilyeler çıkarılır. Kalıplar çözülür ve çıkarılır. Temizleme
küvetinde fırçalanır, ön ve arka, rakle ile sıyrılır, süngerle silinir,
kurutulur ve genel kalite kontrolü yapılır.

GRENAJ YAPIMINDA TEMİZ GRENE TESİR EDEN FAKTÖRLER : Grenaj makinesinin
hareket hızı: Bu hız dakikada 220 tur olursa ince gren elde edilir.
Ayrıca çalkalama alanı 2,5 - 3 santim olmalıdır.
Bilyeler : Hafif metal veya çelik bilyeler olabildiği gibi porselen
veya cam bilyeler da kullanılabilir. Önemli olan bu bilyelerin tam
yuvarlak ve aynı büyüklükte olmalarıdır.
Grenaj Kumu : Grenaj kumunun sertliği çinko veya alüminyum metallere
uygun olmalıdır. Kumun su ile karışım oranı iyi ayarlanmalıdır.
Çinko grenlemede ilk kum grenaja başlarken atılır. Sonra 15 er dakika
ara ile üç defa daha kum dökülür ve sonra su dökülür. Grenaj 60 dakika
sürer.
Alüminyum kalıplarda ise ilk kum yine grenaj başlangıcında dökülür.
Sonra 15 er dakika ara ile iki kere daha kum verilir ve sonra su
verilir. Böylece alüminyum kalıpların grenaj 145 dakikada biter. Bu
süreler daha kısa tutulursa kaba gren elde edilir. Daha uzatılırsa gren
bozulur, kalıp düzlesin Bu itibarla grenajda süre çok önemlidir.
Temizliği için çok konsantre asit kullanılmamalıdır. % 2 lik asetik
asit yeterlidir.
Grenajdan sonra kalıbın hemen silinip kurutulması büyük önem taşır. Aksi halde kalıp oksitlenebilir.
Grenaj çalışmaları ülkemiz için güncelliğini sürdürmektedir, çünkü bir
çinko kalıp takriben 20 - 30 defa kullanılabilmektedir. Alüminyum
kalıplar ise 5-6 defa silinip yeniden grenlenebilmektedir. Şu halde
grenaj bizim için halâ yeni kalıptan ekonomiktir. Avrupa'da çinko
kalıplar, kalite yetersizliğinden dolayı hemen hemen kalkmıştır.
Alüminyum kalıplar ise bir kez kullanıldıktan sonra fabrikaya iade
edilmekte veya hurdacıya satılmaktadır. Dolayısı ile kalıp atölyeleri
veya matbaalar artık grenaj işi ile uğraşmamaktadırlar.
Ülkemizde, Avrupa'da olduğu gibi alüminyum kalıbı bir defa kullanıp
atan, daha doğrusu hurdacıya gönderen sektör veb ofsetle baskı yapan
gazete matbaalarıdır. Onlar 0,20 mm. gibi ince alüminyum folye
kullandıkları ve bu folyeler baskıdan sonra makineden çıkarılırken
kırıldığı için tekrar kullanılmaz duruma gelirler.
Avrupa'da çok yayılmış olan eloksal kalıplar yepyeni bir grenaj sistemi
ile oluşmaktadırlar. Kalıpların yüzeyleri bir kaç mikron kalınlığında
oksit tabakası ile ve elektroliz yolu ile kaplanırlar. Grenler gözle
görülmeyecek kadar incedir. Çok iyi sonuç verir. Tirajı yüksektir.
Kalıp baskıda oksitlenmez ve dolayısı ile ton tutmaz. Zamklamaya gerek
yoktur. Bu kalıplara genel olarak ELOKSAL KALIPLAR diyoruz.

_________________
Genel Forum Kuralları
FaTaL
FaTaL
Yönetici
Yönetici

Erkek
Başak Horoz
Mesaj Sayısı : 2005
Yaş : 28
Nerden : Geldik Bu Dünyaya!!!
İş/Hobiler : Web & 3D Tasarım
Lakap : FaTaL / FeDo
Ruh Hali : Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler ) Yogun10
Rep : 945
Kayıt tarihi : 06/02/08

https://f3do.yoo7.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sabit Geri: Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler )

Mesaj tarafından FaTaL Ptsi Ekim 27, 2008 6:44 pm

OFSET KALIPLARININ KOPYASI : Ofset kalıp kopyası esas olarak iki
şekilde olur. Bunlar negatif ve pozitif kalıp kopya sistemleridir.
Negatif kopya sisteminde orijinal olarak negatif montaj kullanılır.
Pozitif kopya da pozitif montaja gerek duyulur.
Negatif kopyada kalıbın poz gören kısımları sertleşir. Poz görmeyen
yerler ise banyo esnasında çözülür. Genellikle küçük ofset makineleri
için hazırlanır. Büyük ofset ve zor işler için elverişli değildir,çünkü
negatif montaj yapımı zordur. Kontrolü çok büyük dikkat ister. Ayrıca
önemli bir faktör olarak belirtmek gerekir ki negatif kalıpların baskı
tirajı pek yüksek değildir. Emaye, albümin ve amonyum bikromat karışımı
olduğu için çok dayanmaz. Emaye turnete döküldükten sonra hemen poz
vermek gerekir, aksi halde albümin (yumurta akı) emaye hassasiyetini
kaybeder, bozulur. Tirajı hiç olmazsa 10 -15000 e çıkarabilmek için
gerek emaye hazırlanırken ve gerekse kalıp çekimi ve baskı sırasında
büyük titizlik gerekir. Bu alanda ancak emayeli negatif kalıplar
kullanım alanı bulabilmektedir.

NEGATİF SİSTEMİN UYGULANMASI : Plakaya turnette emaye dökülür.
Kuruyunca negatif film ile pozlandırılır. Pozlanan kısımlar sertleşir.
Bu kısımlar ilerde boya alıp baskı yapan kısımlardır.
Sonra kalıp yüzeyine yağlı, siyah boya sürülür, daha sonra su ve
tamponla banyo yapılır. Bu sırada poz görmeyen yerlerdeki emaye
çözülüp, kalkar. Kalıp üzerinde kalan emaye asıl baskıyı yapan element
olarak mekanik etkilere dayanma gücü azdır. Baskı tirajı yükseldikçe
tram noktaları genişler. Montaj zorluklan ve nokta değişkenlikleri de
sistemin diğer zayıf taraflarını oluşturur. Ancak emayeli negatif hazır
kalıplar küçük ofsetler için yeniden aktüel olmakla birlikte, ülkemizde
hemen hiç kullanılmamaktadır.

SÜRME KOPYA SİSTEMİ (WİPE ON) : Bu sistem özellikle veb ofsette
basılan gazetelerin hemen hepsi tarafından uygulanmaktadır.
Sentetik karakterde olan hassas emaye iki bölümlü olup, karıştırılarak
hazırlanır ve grenlenmiş kalıp üzerine süngerle sürülür. Kurutulduktan
sonra negatif filmle vakumlu şasede pozlandırılarak el ile veya
makinede banyo edilir. Siyah renkli olan banyo aynı zamanda kalıbı
renklendirmiş olur. Daha sonra kalıp zamklanarak baskıya hazır hale
gelir. Kullanılan emaye organik olmayıp sentetik olduğu için bu kalıp
hazırlama sistemi 60 -100 bin tiraja ulaşılmayı sağlar. Baskıda iyi
kâğıt kullanılır ve uygun şartlar da sağlanırsa tiraj daha da
arttırılabilir. Klasik kalıp kopya sistemlerinde emaye dökme işlemi çok
büyük dikkat isterken, sürme kopyada markalar arasında farklılık
olmakla birlikte süngerle emaye sürülürken özel itinaya pek gerek
duyulmaz.

POZİTİF KOPYA : Yakın zamana kadar Arap zamkı ve bikromat karışımı bir
emaye kullanılırdı. Artık bu tertip emayeler, yerlerini polovinilalkol
esasına dayalı sentetik emayelere terk etmektedir. Her iki sistemin
uygulanışı birbirine çok benzer.

Uygulama için : Önce kalıp asetik asit veya fosforik asit çözeltisi ile
temizlenir. Emaye turnette dökülür. Döküm el ile yapılabileceği gibi
döküm aparatı ile de yapılabilir ve daha muntazam olur ve kalıpta eşit
emaye kalınlığı sağlanır. Kuruyan kalıp pozitif filmle vakumlu şasede
pozlandınlır. Işık gören kısımların sertleştiği kalıp su veya asitli
eriyikle banyo edilir. Biz buna "açma banyosu" da diyoruz. Bu sırada
kalıptaki poz görmeyen kısımlar çözülüp kalkar. Kalkan kısımlar asit
çözeltisi ile derin yedirilir. Böylece 1-2 mikronluk derinliğe inen
yerlere daha sonra sürülen lak yerleşir. Asıl, boyayı alıp baskı yapan
kısımlar bunlardır. Yalnız lak sürmeden önce gerekli kısımlar tashih
edilir. Laktan sora kurutulan kalıp boya ile karartılır. Poz ile
başlangıçta sertleşmiş olan emaye, asitli eriyikle kalıptan sökülür. En
son olarak zamk sürülen kalıp, baskı için hazır hale gelmiş olur.
Görüldüğü gibi pozitif kopyada emaye, negatif kopyada olduğu gibi baskı
yapmak için kullanılmaz, bilakis laktan sonra çözülüp atılır. Bu önemli
fark, pozitif kopyaya; Yüksek tiraj, mekanik etkilere ve sürtünmeye,
karşı dayanıklılık sağlar. Lak, kalıbın derinliğinde daha sağlam oturma
imkanı bulur. Ton değerleri daha iyi elde edilir. Tram noktalarında
keskinlik sağlanır. Kullanılan film montajı pozitif olduğu için, daha
seri çalışılır.

Pozitif Kopyada Kullanılan Emaye Çeşitleri :

1) Asit banyolu emayeler
2) Su ile açılan emayeler

Asit banyolu emayeler Arap zamkı gibi tabii maddelerle hazırlanır.
Avantajları: Tam siyah olmayan tram noktalan banyo edilebilir, yani banyo vasıtası ile işi kurtarmak mümkündür.
Dezavantaj olarak bu emayelerin ısı ve rutubetten çok etkilenmeleri
gösterilebilir. Bu durumda kalıp uçar, yani resim ya kalkar veya
açmakta zorluk çekilir. Ayrıca burada banyonun da ek masraf doğurduğuna
değinmek gerekir. Bu kalıplara verilen poz süresi daha uzundur. Poz ve
açma süresi resim kalitesine tesir eder.
Su ile açılan emayeler (Sentetik emayeler)
Avantajları: Klima değişikliklerinden etkilenmezler. Elde edilen resim
biraz daha kontrast olur. Kısa poz ile sonuç alınır. Banyo su ile
yapıldığı için masraf gerekmez.
Ülkemizdeki kalıp eczası imâl eden firmalar asitle açılan tabii emayeler üretmektedirler.

EMAYESİ DÖKÜLMÜŞ HAZIR KALIPLAR : Kalle (HOECHST AG) ve 3 M. Company
gibi fabrikalar tarafından fabrikasyon olarak hazırlanıp pazarlanan bu
kalıplardan ülkemizde en çok tanınanı ozasol (Kalle) kalıplandır.
Tabanı alüminyumdur. Negatif ve pozitif çalışanları vardır.
Hazırlanması çok basittir.
Negatif hazır kalıp (Ozasol N2 veya 3 M-ERL) 3-5 dakikada poz verilir.
Poz gören kısım sertleşir. Diğer kısımlar banyoda çözülür. Yıkanır,
fiksaj edilir. Karartma sürülür, tashih yapılır. Zamklanır, baskıya
hazırlanır.
Pozitif hazır kalıp (Ozasol P4 3 M-8P veya Eggen SE)
8-10 dakikada pozlandınlır. Pozlanan kısımlar banyoda çözülür. Diğer
işlemler negatif kalıpta olduğu gibidir. Negatif kalıpların baskı
tirajı takriben 10.000 kadardır. Pozitif kalıplar ise takriben 40 - 60
bin tiraja ulaşır.
Hazır emayeli kalıpların avantajları
- Kalıp kopya çalışmalarının basit ve çabuk oluşu.
- Isı ve rutubetten etkilenmeyişleri.
- Depolanabilmeye uygun olmaları.
- Emaye tabakalarının ve hassasiyetlerinin standart oluşu.

_________________
Genel Forum Kuralları
FaTaL
FaTaL
Yönetici
Yönetici

Erkek
Başak Horoz
Mesaj Sayısı : 2005
Yaş : 28
Nerden : Geldik Bu Dünyaya!!!
İş/Hobiler : Web & 3D Tasarım
Lakap : FaTaL / FeDo
Ruh Hali : Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler ) Yogun10
Rep : 945
Kayıt tarihi : 06/02/08

https://f3do.yoo7.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sabit Geri: Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler )

Mesaj tarafından FaTaL Ptsi Ekim 27, 2008 6:44 pm

Ofset kalıplarının makine ile kopyası : Kopya makinesi üzerine ofset
kalıbının yerleştirildiği geniş bir taşıyıcı tabandan ve ışık
kaynağının yer aldığı başlıktan oluşur. Her iki bölümün arasında film
çerçevesi bulunur. Kare biçimindeki başlığın yanlarında milimetrenin
1/100 hassasiyetinde hareket ettirilebilen ölçü skalaları mevcuttur.
Makine ile kopya yapımında amaç, tek film ile kalıp üzerine birçok
kopyanın aynı ton değerinin muhafaza edilerek yapılabilmesidir. Her
kopyadan sonra film çerçevesi, filmin boyu kadar ileri geri veya yana
doğru kaydırılıp tekrar pozlandırma yapılır. Poz verilirken film
kenarları kapalı olduğu için yalnız film üzerine ışık düşer. Kaydırma
işlemi mekanik veya elektronik olarak yerine getirilebilir. Bu konu,
hassas ayar temini için çok önemlidir. Elektronik sistemle çalışan
makinelerin program ünitelerine, gerekli tüm bilgiler, programlayıcı
operatör tarafından önceden hesaplanarak verilir. Buna "Hareket
planının hazırlanması" denir. Bundan sonra çoğaltma işlemine geçilir.
Kullanılan ışık kaynağı ksenon, cıva buharlı veya metal halojen
lambalardır. Film çerçevesinin kalıpla teması mekanik basınç ile veya
vakum ile sağlanır.
Kullanılan kalıplar genellikle emayeli hazır kalıplardır.Bunlar daha
hassas emayeli oldukları için az pozla sonuca daha çabuk ulaşılmış
olunur.
Kopya makinelerinin kullanım alanları ve avantajları : Kopya
makinelerine, repete makineleri veya çoğaltma makineleri de denir.
Teksirleri gereken pul, zarf, etiket ve genellikle ambalaj sanayi için
kullanılan basım malzemelerinin kalıba kopyası bu makinelerde yapılır.
Kopya işlemi film üzerinde yapılabilir. Bu takdirde ışık kaynağının
gücü daha düşük olur.
Avantajları: Film, astrolon, kimyevi maddeler ve montaj zamanından
tasarruf sağlanmış olur. Ayrıca ayar hassasiyeti sağlanmış olur.

KOPYA HATALARI
1) Çok ince noktaların kaybolması: Emaye çok kalın dökülmüştür. Çok uzun poz verilmiştir.
2) Kalıbın banyoda açılmaması: Kalıp ışık almıştır. Poz fazla gelmiştir. Emaye çok sıcakta kurutulmuştur. Banyo çok soğuktur.
3) Kalıbın yer yer veya hafif tonlu olması: Emaye çok ince dökülmüştür.
Kalıp oksitlenmiştir. Çalışma esnasında kalıp yeterince kurutulmamıştır.

KOPYA ATÖLYESİ DONANIMI
TURNET : Bir kopya atölyesinde, emaye dökmek için turnet bulunur.
Turnetin dikey, yatay ve yarı dikey olanları mevcuttur. Bunlar bir
taşıyıcı taban üzerinde durur. Ana gövde paslanmaz nitelikte olmalıdır.
Ana gövde içinde haç şeklinde "kalıp tutucu" vardır. Genellikle çift
kapaklı ana gövdenin kapak içlerinde ısıtıcı resiztanslar yer alır. Ön
veya yan tarafta kumanda tablosu bulunur. Burada devir sayacı, devir
ayarlayıcı, termometre, fren tertibatı ve kalıp yıkamak için telefon
duş tertibatı yer alır.

KONTAKT KOPYA ŞASESİ : Dikey ve yatay çalışanları vardır. Hepsinin
amacı, montaj astralonunun emayeli kalıp ile vakum altında pozlanmasını
sağlamaktır. Vakum basıncının ayarlı olması, poz saatinin fotosel ile
çalışması ışık kaynağının ksenon veya ark cinsinden yüksek Kelvinli
olması ve kullanılan vakum camının yeterince kalın ve kristal cam
olması yararlıdır. Kullanılan ışık kaynağı 3-5 kilovat gücünde
olmalıdır ki, poz süresi çok uzamasın.

AÇMA MASASI : Kalıbın banyo edilmesi için gereklidir. Masanın yan
duvarları su sıçramasını önlemek için yüksek tutulur. Taban üzerinde
plaka yerleştirilen kısımda bir ızgara bulunur. Yıkama işlemi telefon
duş tertibatı ile yapılır. Akıtılan su ve banyo artıklarının kolay
tahliye bilmesi için tahliye borusunun yeterli genişlikte olmasında
yarar vardır.
Bi-metal ve Tri-metal kalıplar için kullanılan açma masasında ayrıca zehirli gazların tahliyesi için tertibat mutlak gereklidir.

DİĞER TEŞKİLAT : Kalıp atölyesinde, saydığımız cihazlardan başka, kalıp
abdek, laklama masaları, kurutma dolabı veya vantilatörü, muhafaza
dolapları, montaj dolapları, ecza muhafaza dolapları bulunur. Ayrıca
rakleler, pamuk, ispirto gibi temizlik malzemeleri, fırça, huni,
tampon, mezür, filtre ve benzeri malzemeler kalıp atölyesinin
tamamlayıcı malzemelerini teşkil eder.

_________________
Genel Forum Kuralları
FaTaL
FaTaL
Yönetici
Yönetici

Erkek
Başak Horoz
Mesaj Sayısı : 2005
Yaş : 28
Nerden : Geldik Bu Dünyaya!!!
İş/Hobiler : Web & 3D Tasarım
Lakap : FaTaL / FeDo
Ruh Hali : Kalip Kopyasi - Kullanilan Orijinaller ( Filmler ) Yogun10
Rep : 945
Kayıt tarihi : 06/02/08

https://f3do.yoo7.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz