F3do
Lütfen Üye Olunuz...!!!

Delphi 7 Türkçe Görsel Eğitim Seti

F3do :: Eğitim :: Eğitim

Aşağa gitmek

Sabit Delphi 7 Türkçe Görsel Eğitim Seti

Mesaj tarafından chatlak Bir Ptsi Mayıs 04, 2009 2:54 pm

Delphi 7 Türkçe Görsel Eğitim Seti Imageehc

Delphi 7 Türkçe Görsel Eğitim Seti


Delphinin temelleri ve Pascal dili, menüler, Formlar, Görsel bileşen
kütüphaneleri, nesne kullanımları, ActiveX, veritabanı ilişkileri, Debug
ile hata giderme ve dahası. Tümüyle Uygulamalı ve Türkçe
anlatımla.Delphinin temelleri ve Pascal dili, menüler, Formlar, Görsel
bileşen kütüphaneleri, nesne kullanımları, ActiveX, veritabanı
ilişkileri, Debug ile hata giderme ve dahası. Tümüyle Uygulamalı ve
Türkçe anlatımla.

72 Saat Görüntülü Sesli Uygulamalı Anlatım


Delphi İndeksi

01 – Kurulum
02 – Delphi 7 Kurulumu
03 – Delphiye Giriş
04 – Kisaca Delphi Hakkında
05 – Menüler
06 – File Menüsü
07 – New Menüsü
08 – Diğer File Menüsü Elemanları
09 – Edit Menüsü
10 – Search Menüsü

· View Menüsü

11 – Project Manager
12 – Object Inspector
13 – Object TreeView
14 – To Do List
15 – Align Palette
16 – Browser
17 – Code Explorer
18 – Component List
19 – Window List
20 – Additional Message Info

· Debug Windows

21 – Breakpoints
22 – Call Stack
23 – Watch List
24 – Local Variables
25 – Threads
26 – Modules
27 – Event Log
28 – CPU
29 – FPU

· Desktops

30 – Save Desktop, Load Desktop
31 – Delete Desktop
32 – Set Debug Desktop
33 – Toggle Form - Unit, Units, Forms, New Edit Window
34 – Project Menüsü
35 – Run Menüsü
36 – Component Menüsü
37 – Database Menüsü
38 – Tools Menüsü
39 – Window Menüsü
40 – Help Menüsü
41 – Toolbarlar
42 – Component Palette
43 – Object Inspector
44 – Object Tree View
45 – Editörün Kullanımı
46 – Kısaca VCL ve OWL Hakkında

· Delphinin Temeli, PASCAL Dili

47 – Temel Program Yapısı
48 – Procedure, Function Kavramları 1
49 – Procedure, Function Kavramları 2

· Tipler, Değişkenler ve Sabitler

· Değişkenler

50 – Sayisal (Integer) Değişkenler
51 – Gerçek Sayı (Extended, Kayan Noktalı, Floating Point) Değişkenleri
52 – Char, WideChar ve Byte Değişkenler
53 – Yazi (string) Değişkenler
54 – Tarih, Saat Değişkenleri
55 – Diziler(Array)
56 – Kayıt Tipleri (Record)
57 – İşaretçiler (Pointer)
58 – Boolean Değişkeni
59 – Sabitler (Const, Constant)
60 – Resource String (resourcestring) Kullanımı
61 – Tiplerin Birbirlerine Olan Dönüşümleri

· PASCAL Temel Programlama İşlevleri

62 – If, Then, Else Kullanımı
63 – Case Kullanımı

· Döngüler

64 – Döngü Nedir, Kısaca Döngüler Hakkında
65 – For Döngüsü
66 – While Döngüsü
67 – Repeat Until Döngüsü

Projeler

68 – Delphinin Temeli, PASCAL Dili
69 – Dosyalarla Çalışmak
70 – Dosyalarla Çalışmak Hakkında
71 – Dosyaya Kayıt Girişi
72 – Dosyadan Kayıt Okumak, Kayıt Arama
73 – Dosyada Kayıt Düzeltmek
74 – Dosyadan Kayıt Silmek
75 – Dosyadaki Kayıtları Listelemek

· OOP (Object Oriented Programming)

75 – Object Tanıtımı ve Private, Protected, Public Alanlar
76 – Sınıf Tanıtımı, Sınıf ve Object Arasındaki Farklar, Published Alanı
77 – Nesnelerde Kalıtım
77 – Virtual, Abstract ve Override İşlevleri
78 – stisna Yonetimi, Try Except Blogu, Exception Sınıfları, Abort Fonksyonu
79 – Try Finally Bloğu
80 – Self Anahtarı

· Delphi ile Windows Üzerinde Program Geliştirmek

81 – Delphi Programlama Dili
82 – Windows Mesaj Sistemi
83 – Delphi İle Windows Mesajlarının İşlenmesi
84 – Delphi Event Mimarisi
85 – Win API (Application Programming Interface)

· VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)

86 – Görsel Bileşenlerde Hiyerarşi, TComponent, TControl ve Türetilmiş Sınıfları
87 – Formlarla Calışmak 1
88 – Formlarla Calışmak 2
89 – Application, Timer, ApplicationEvents Nesneleri
90 – Screen Nesnesi
91 – Bileşenlerin Dinamik Olarak Yaratılması
92 – Polimorphism (Çok Biçimlilik)

· Editör Uygulaması

· About Ekranı
93 – Uygulamaya Giriş, TButton Nesnesi
94 – TLabel Nesnesi, Windows Sürümünün ve Windows Belleğinin Okunması
95 – Bevel Nesnesi
96 – Action List
97 – Main Menü Kullanımı
98 – ImageList İle Resimlerin Kullanımı
99 – StatusBar Nesnesi
100 – ToolBar ve ToolButton Nesneleri, Customize İşlevi
101 – Kısaca Registry, Utility Örneği
102 – ToolBar Buttonlarının Registry Üzerinde Kaydedilmesi
103 – Kaydedilen ToolBar Buttonlarının Registryden Geri Yüklenmesi
104 – Popup Menu, Form Pozisyonunun Registry Üzerinde Kaydedilmesi
105 – CoolBar Nesnesi
106 – PageControl Nesnesi
107 – RichEdit Nesnesi
108 – Yeni, Aç, Kaydet İşlevleri, Tag Özelliği
109 – Dosya Aç ve Kaydet Dialoglarında Dosyaların Filtrelenmesi
110 – StatusBar Panellerinin Kullanımı
111 – RichEdit Üzerinde Undo, Cut, Copy, Paste ve Find İşlevleri (TFind Dialog)
112 – Replace Dialoğu
113 – Yazıcıdan Döküm, Print Dialog, Printer Setup Dialog
114 – BitBtn Nesnesi
115 – Notebook, TabSet Nesneleri
116 – StaticText, Edit, SpinEdit Nesneleri
117 – SpeedButton Nesnesi
118 – Font Dialog, Editör Fontlarının Registry Üzerinde Saklanması
119 – CheckListBox Nesnesi, FontStyle
120 – ColorBox Nesnesi
121 – CheckBox Nesnesi

-------------------------------------------------------------------

Projeler


CD 3 CD 4

122 – VCL (Görsel Bileşen Kütüphanesi)
123 – Editör Uygulaması
124 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 1
125 – Tools Menülerin Oluşturulması, ListBox Bileşeni 2
126 – DriveComboBox, DirectoryListBox, FilterComboBox, FileListBox Nesneleri
127 – PaintBox Nesnesi, Color Dialoğu
128 – GroupBox Nesnesi
129 – UpDown Kontrolu
130 – ComboBox Nesnesi
131 – Image Nesnesi
132 – ScrollBox, RadioGroup Nesneleri
133 – Veritabanı Bileşenleri
134 – Veritabanı Uygulamalarına Giriş
135 – AddressBook
136 – ActionMainMenuBar ve ActionManager Nesneleri
137 – ControlBar Nesnesi
138 – Database Desktop, Alias Tanıtımı
139 – DBEdit, DBMemo Nesneleri, Form Wizard
140 – XPManifest Nesnesi
141 – DBImage, OpenPictureDialog Nesneleri, Frame Kullanımı
142 – Splitter, DBGrid Nesneleri
143 – ValueListEditor Nesnesi 1
144 – ValueListEditor Nesnesi 2
145 – DBText Nesnesi
146 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(, 01 – , ) 1
147 – LabeledEdit, DBLookupListBox Nesneleri, Dinamik Tablo Oluşturma, Query(, 01 – , ) 2
148 – DBLookupComboBox Nesnesi
149 – DBNavigator Nesnesi
150 – Search Ekranı, SQL Kullanımı (), FindKey İle Tabloda Arama
151 – ProgressBar Nesnesi
152 – Tablo Üzerinde Sort İşlemi
153 – Memo Nesnesi, Tablo Kayıtlarını Filtreleme
154 – ActionToolBar, CustomizeDlg Nesneleri
155 – XPColorMap, StandardColorMap, TwilightColorMap Nesneleri
156 – TDatabase ( Database ) Nesnesi
157 – ADO
158 – ADOConnection Nesnesi
159 – ADOTable Nesnesi
160 – ADOQuery Nesnesi
161 – DBCheckBox, DBRadioGroup, DBCtrlGrid, DBRichEdit Nesneleri
162 – DBListBox, DBComboBox Nesneleri
163 – TrackBar, TreeView, DateTimePicker, MonthCalendar Nesneleri
164 – RadioButton ve Panel Nesneleri
165 – TabControl ve Shape Nesneleri
166 – StringGrid Nesnesi
167 – MediaPlayer Nesnesi
168 – TabbedNoteBook ve SavePictureDialog Nesneleri
169 – MaskEdit Nesnesi
170 – ShortCut, HotKey Nesnesi
171 – Animate Nesnesi
172 – PageScroller Nesnesi
173 – OLE Container Nesnesi
174 – IniFiles, TIniFile Nesnesi, Ini Dosyalari İle Çalışmak
175 – ShellListView, ShellTreeView, ShellComboBox Nesneleri
176 – SpinButton ve Gauge Nesneleri
177 – Takvim Ekranı, Calendar Nesnesi
178 – DLL hakkında, DLL Oluşturma ve Kullanma
179 – Görsel Bileşen (Component) Tasarımı

----------------------------------------------------------------------

Projeler

180 – Debug
181 – Debug İşlemleri
182 – Programlama Sanatı
183 – İyi Kod Nedir
184 – Projeler
185 – Cari Hesap Projesi
186 – Ana Formun Oluşturulması ve İlk İşlemler
187 – Kullanıcı Tanıtımı Ekranı
188 – Program Giriş Ekranı
189 – Cari Hesap Tanıtım Ekranı
190 – Diğer Tanıtım Ekranları
191 – Tanıtım Ekranlarının Seçim Listeleri
192 – Parametreler Ekranı
193 – Cari Hesap Arama ve Seçim Listesi
194 – Cari Hesap Hareket Ekranı 1
195 – Cari Hesap Hareket Ekranı 2
196 – Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 1
197 – Cari Hesap Hareket Arama Ekranı 2
198 – Cari Hesap Ektresi 1
199 – Cari Hesap Ektresi 2
200 – Cari Hesap Ektresi 3
201 – Cari Hesap Ektresi 4
202 – Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 1
203 – Cari Hesap Hesap Kartı Toplam Borç-Alacak Update İşlemi 2
204 – Stok Projesi
205 – Program Başlangıç
206 – Stok Kartı
207 – Ürünlerin Tanıtımı Ekranı
208 – Ürünlerin Arama Ekranı
209 – Gruplar, Birimler Tanıtım ve Arama Ekranları
210 – Birim Tanıtımı ve Arama Ekranları
211 – Ambalaj Tanıtım ve Arama Ekranları
212 – Stok Kartı Arama Ekranı (iki tablo üzerinde ilişki kurarak arama)
213 – Stok Hareket Ekranı
214 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 1
215 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 2
216 – Cari Hesap ve Stok Hareket Ekranları Update İşlemleri 3
217 – Stok Hareket Kayıt Arama (Üc Tablo Üzerinde Arama)
218 – Stok Hareket Raporu 1
219 – Stok Hareket Raporu 2
220 – Projeler

Delphi 7 ' i Programı
rapidshare.com Delphi_7_Derin_PC.part1.rar
rapidshare.com Delphi_7_Derin_PC.part2.rar
rapidshare.com Delphi_7_Derin_PC.part3.rar


CD - 1
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part1.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part2.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part3.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part4.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part5.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD1_Derin_PC.part6.rar

CD - 2
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part1.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part2.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part3.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part4.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part5.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part6.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part7.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD2_Derin_PC.part8.rar

CD - 3
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part1.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part2.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part3.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part4.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part5.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part6.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part7.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD3_Derin_PC.part8.rar

CD - 4
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part1.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part2.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part3.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part4.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part5.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part6.rar
rapidshare.com Delphi.7.Turkce.G.E.S.CD4_Derin_PC.part7.rar

Crakleme
rapidshare.com PHP_G_rsel_E_itim_Seti_Crakleme_Derin_PC.rar

_________________
Basit kişilerle polemige girmem.Bazı yanlışları asla AFFETMEM !Tutkularım vardır VAZGEÇMEM Bazen çok severim ama söylemem!Haddinizi bilin dostlarıma laf ettirmem!!Gidiyorsan eger, çok özlesem bile DÖN DEMEM Artık kimseye kolay kolay GÜVENMEM!Güvenmedikçe de sevmem !AGIRGELİYORSA BUNLAR, FİRAR SERBEST ÜSTELEMEM
chatlak
chatlak
Genel Yetkili
Genel Yetkili

Kadın
Mesaj Sayısı : 1083
Nerden : Kocaeli/Gebze
Lakap : sweeti
Ruh Hali : Delphi 7 Türkçe Görsel Eğitim Seti Uykulu10
Rep : 70
Kayıt tarihi : 05/10/08

Kullanıcı profilini gör http://f3do.yoo7.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


F3do :: Eğitim :: Eğitim

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz